Địa chỉ: 395 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội
Đặt hàng online: 0243 7823 009

Tuyển dụng

Ngày đăng tin: 20/09/2017
Ngày đăng tin: 20/09/2017
Thời gian bắt đầu tuyển dụng: 14 - 09 - 2017
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2016
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2016
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2015
Hạn nộp hồ sơ:     30/11/2015
Hạn nộp hồ sơ:  15/09/2015
Hạn nộp hồ sơ:  30/11/2015
Dược phẩm Đa Phúc   đặc biệt quan tâm đến việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Lấy tinh thần học hỏi làm cốt lõi trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, chúng tôi luôn tạo điều kiện cho nhân viên được hoàn thiện kiến thức - kĩ năng - kinh nghiệm...
X
098 776 55 88